Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) стартира работа по нов проект по програма „Хоризонт“ на ЕС, заедно с ИБЕИ-БАН и още 21 участници от девет страни. Сред тях са BTO (British Trust for Ornithology), CSO (Чешкото орнитологично дружество), координиращо Мониторинга на обикновените видове птици в Европа (МОВП), както и представители на немския концерн Байер. БДЗП ще работи заедно с BTO  и CSO по орнитологичните проучвания в проекта. Стартът бе даден в Бон, Германия, миналата седмица.

BioMonitor4CAP е изследователски проект, целящ да разработи напреднал мониторинг на биоразнообразието за базирана на резултати и ефективна селскостопанска политика и трансформация. Проектът обединява усилията на  организации от 10 европейски държави и Перу и е финансиран чрез програмата за изследвания и иновации Horizon Europe.

Неустойчивите селскостопански практики са един от основните двигатели, оказващи негативно влияние на биоразнообразието и местообитанията в обработваемите земи. Техните продължаващи отрицателни въздействия подчертават необходимостта от напълно интегриран подход между стратегиите за биоразнообразие на ЕС до 2030 г. и стратегиите, свързани с производството на храни. Мониторингът на биоразнообразието трябва да стане по-ефективен при отчитане на загубите и тенденциите и при прилагане на дейности за неговото възстановяване в дългосрочен план.

Проектът BioMonitor4CAP ще тества, валидира и разработи достъпни и надеждни системи за мониторинг на биоразнообразието чрез комбиниране на широко приети класически индикаторни системи за биоразнообразие с различни наскоро разработени най-съвременни системи.