Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Днес, на Международния ден на доброволеца, Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) стартира кампания за набиране на средства за единствения в България екип с обучено куче за борба с отровите в дивата природа. Доброволната помощ е ключова за осъществяването на мисията на БДЗП – опазването на птиците и техните местообитания. В този ден Дружеството изразява своята сърдечна благодарност към всички доброволци, които са допринесли с безкористния си труд за опазването на българската природа. БДЗП отправя апел за подкрепа със справянето с най-голямата заплаха за дивия свят – незаконното използване на отрови и отровни примамки.

За четири години немската овчарка Барс и неговият водач Николай Терзиев от БДЗП са направили повече от 100 патрула и активни претърсвания. Тяхната задача е да прекъсват пагубната верига от жертви на незаконно поставени отрови в природата, сред които са и световно застрашени видове като египетския лешояд и царския орел.

За да продължи да изпълнява тази мисия, екипът се нуждае от подкрепа и по-голямо разбиране от страна на обществото за опасностите, които крият отровите не само за природата и биоразнообразието, но и за хората. Необходимата сума е 5000 лв. Всеки може да помогне като дари чрез банков превод на страницата на БДЗП, чрез platformata.bg или на кратък номер 17 777 с DMS „POLET”. Всяко дарение ще бъде използвано изцяло за нуждите на екипа, свързани със спецификата на работата му. Подробна информация може да откриете тук.

 

Незаконното използване на отрови и поставяне на отровни примамки срещу наземни хищници нанася непоправими щети, особено върху популациите на хищните птици. Екипът за борба с отровите се е отзовавал на мига при всички най-тежки инциденти с отровени диви и домашни животни през последните години. През юни тази година заради отрови загина цяло семейство египетски лешояди в Източните Родопи. През септември 2019 г. в района на Своге бяха отровени осем белоглави лешояда и един скален орел. През март 2017 г. в Кресненското дефиле отрови почти изцяло унищожиха наскоро обособилата се в района, в резултат на програма за реинтродукция, колония белоглави лешояди, като загинаха 30 птици.