Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) има честта да бъде водещ партньор в нов проект, финансиран от Програмата за застрашени ландшафти (ELP), управлявана от Cambridge Conservation Initiative. Партньори в него са Югоизточното държавно предприятие, Фондация „По-диви Родопи“ и BirdLife Европа и Централна Азия. Стартирането му бе обявено в статия в The Guardian.

Целта на проекта е възстановяването на местни ксеротермни гори, пасища и речни галерии в районите на Сакар, Странджа и Източни Родопи, чрез които да се създаде обширна мрежа от жизнени екосистеми, устойчиви на климатичните изменения. Това включва:

  • замяната на 3180 хектара борови насаждения с местни дървесни видове;
  • създаването на 30 хектара речни гори;
  • подобряване на управлението на пасища с площ от 700 хектара;
  • подпомагане на възстановяването на емблематични застрашени видове като египетски лешояд и царски орел.

Проектът „От Желязна завеса до Зелен пояс: възстановяване на екологичните мрежи в Югоизточна България“ е финансиран от Програмата за застрашени ландшафти (ELP), която се управлява от Природозащитната инициативата на Кеймбридж – сътрудничество между Университета на Кеймбридж и водещи международни организации, фокусирани в опазване на биоразнообразието. Университетът и Програмата за застрашени ландшафти се подкрепят от Аркадиа (Arcadia) – благотворителен фонд на Питър Болдуин и Лизбет Раузинг.