Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В края на 2023 г. БДЗП започна изпълнението на 5-годишен партньорски проект, целящ опазването на световно застрашения голям креслив орел по миграционният му път и в местата за зимуване. В проекта БДЗП е асоцииран партньор заедно с Бебженския национален парк в Полша; Естонския университет за естествени науки, Дружество за проучване на природата – Турция и координиращ партньор – Университета за естествени науки – Познан, Полша.

В България предвидените дейности включват – проучване на разпространението на вида през зимата и по време на миграция, организиране и провеждане на съвместни патрули и активна работа с държавните институции за предприемането на необходимите мерки за защита на вида във важните за него зимовища на територията на страната.

Екипът на БДЗП ще оказва и експертна помощ на турските колеги във връзка с провеждането на теренните проучвания, анализа на заплахите и създаването на кучешки екип за борба с отровите в Турция, който ще е първият за тази страна.

В рамките на проекта са предвидени различни дейности за подобряване на гнездовите местообитания на вида в северна Европа и елиминирането на заплахите в местата на размножаване, минимизиране на заплахите за вида по миграционният му път и в местата за зимуване – незаконен отстрел, смъртност по електропреносната мрежа и отравяне. Значителни усилия в проекта ще бъдат насочени към маркиране с предаватели на мнозинството от гнездящите двойки от вида в Естония и Полша и разкриване на всички места, важни за големият креслив орел по време на миграция и зимуване.

Въпреки наличните съвременни данни за големият креслив орел, все още се знае твърде малко по отношение на тези места и съществуват такива, които не са известни на орнитолозите. Най-голяма липса остава оскъдната информация по отношение на заплахите, с които вида се сблъсква в този етап от жизненият си цикъл.

Ако наблюдавате вида в България, молим да ни изпратите данните или въведете наблюдението в SmartBirds. За допълнителни информация може да свържете и с координатора на проекта Добромир Добрев: .

Дейностите по проекта се изпълняват с финансовата подкрепа на Европейската Комисия и програма Лайф в рамките на проект „Отвъд границите: опазване на големият креслив орел в местата за рамножаване, зимуване и по миграционният му път“ (LIFE22-NAT-PL-GSELIFEAboveBorders).