Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Виктория Чалъкова

На 2-ри май в Епископската базилика в Пловдив се проведе първата дейност в рамките на проекта „Птиците на Римската империя в миналото и днес”, заедно с ученици от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Първенец.

Екип на БДЗП представи пред учениците многообразието от видове в страната и какво свързва птиците с Базиликата. Акцент бе поставен на значението на птиците в ежедневието на древните римляни. Разгледаха се и въпросите защо видове, които не са характерни за района на България, присъстват на голяма част от мозайките в Базиликата, както и каква е ролята на търговските пътища за екзотичните животни в миналото и защо днес тази търговия не е разрешена.

Фондация „Америка за България“ и „Приятели на Базиликата – Пловдив“, в сътрудничество с Общински институт „Старинен Пловдив“, подкрепиха проект „Птиците на Римската империя в миналото и днес“, разработен от Българското дружество за защита на птиците, чиято цел е провеждането на образователна програма.

Образователната програма е насочена към ученици от 5 до 8 клас и в дейностите ще се включат 50 ученици и техните ръководители от Пловдив и околностите. Привлечени са учители и техните възпитаници, които са част от образователните програми на БДЗП, имат изявен интерес към дейностите на организацията и реализират самостоятелно програми в рамките на специализирани ученически кръжоци.

Програмата цели да насочи внимание към значението на птиците и природа като цяло, както в миналото, така и днес. Известна е значимата роля на птиците в духовния живот и битието на римляните, като това е много добре представено на мозайките в Епископската базилика на Пловдив. На много места присъстват изображения на птици – една част одомашени видове, които и до днес запазват своето значение. Друга част от видовете са екзотични за България и с африкански произход – исторически доказателства за търговските пътища на римляните и връзката им с по-далечни места и култури. Съчетанието на заложените дейности ще въведе целевите групи в културно-историческото наследство на Епископската базилика, като се обърне по-специално внимание на значението на природата за хората през различните времена.

© Виктория Чалъкова

Дейностите в Базиликата ще продължат до юни 2023 г., а през новата учебна година участниците ще се включат в още няколко мероприятия.

Проектът за разработване и провеждане на образователна програма и събития на територията на Епископската базилика на Филипопол в Пловдив е финансиран в рамките на обявения конкурс на Фондация „Америка за България“ и „Приятели на Базиликата – Пловдив“ и се изпълнява от Българското дружество за защита на птиците.

Фондация „Америка за България“ е независима, неполитическа, неправитествена американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български огранизации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org

© Виктория Чалъкова

Дейностите се реализират с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Българско дружество за защита на птиците и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.