Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

За поредна година „Нова надежда за египетския лешояд“ организира кампания за набиране на доброволци за охрана на гнезда на египетски лешояди в Източните Родопи. Това лято екипът от доброволци охранява седем гнезда с 10 малки в крепостта на вида на Балканите – районът на Маджарово.

Пет отдадени на мисията доброволци бдяха над 10 малки по време на най-уязвимия им период – този на първия полет. За щастие никакви инциденти не бяха регистрирани и всички млади птици, макар и с леки затруднения в началото, успяха да овладеят изкуството на летенето.
Най-северните заети гнездови територии на вида в България също бяха охранявани от местни сътрудници на проекта. Те се грижеха за 5 гнезда с шест малки в тях, които също излетяха успешно. Общо 16 млади птици (53% от всички малки тази година) от 12 гнезда от цяла България бяха охранявани и успешно напуснаха гнездата си.

От 2013 г. насам повече от 70 доброволци от България и чужбина са взимали участие в охраната на гнезда на египетски лешояди, включително гости от Канада, Румъния, Литва, Германия, Белгия, Франция и САЩ.
Изказваме огромна признателност и благодарност на всички вас, които посветихте време и усилия на един световно застрашен вид! За всички останали – предизвикателството е пред вас всяка година през август.

 

LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874) обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка и се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС. Координиращ бенефициент е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Асоциирани бенефициенти са Гръцко орнитологично дружество/ BirdLife Гърция, WWF ГърцияКралско дружество за защита на птиците (RSPB), Асоциация Природа / BirdLife Турция (DD), BirdLifе за Близкия ИзтокBirdLife АфрикаОрнитологичния изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI), Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU), Зелени Балкани.