Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

И последното от трите млади египетски лешояди, отгледани на затворено, маркирани със сателитни предаватели и освободени в дивата природа през 2016 г. загина. Елоди, която единствено от трите успешно прелетя през Средиземно море и достигна местата за зимуване в Африка бе застреляна за храна този септември в Нигер.

През 2016 г. Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) постави три малки египетски лешояда в изкуствено гнездо на територията на Природен парк „Русенски Лом“ с любезното съдействие на Дирекцията на парка и на Зелени Балкани. Две от лешоядчетата – Регина и Лом, произхождат от зоопарка във Виена, а третото (Eлоди) – от зоопарка в Париж. На всеки от младите египетски лешояда бе поставен сателитен предавател и пръстен в рамките на LIFE+ проекта на БДЗП „Помощ за египетския лешояд“. Две от лешоядчетата бяха женски и носеха имената Елоди и Регина, а третата птица бе мъжка и бе кръстена Лом, на името на парка.

За съжаление при своята първа миграция Регина и Лом намериха гибелта си в Средиземно море. Елоди – най-младото лешоядче, започна своята миграция последно и се превърна във втория документиран случай на маркиран млад египетски лешояд, който успешно пресича Средиземно море при миграцията си от Балканите. Но също както и при първия успешно достигнал бреговете на Африка лешояд – Пасхалис, бе убита в Нигер.
На 13.09.2017 г. предавателят на Елоди сприра да предава от място близо до село Абуса в южен Нигер. Под ръководството на Фонда за опазване на Сахара (SCF) екип от звеното за управление на биосферния резерват на Гадабей посещава последните координати на Елоди, за да разследва съдбата й.

В село Абуса екипът, с помощта на старейшината на селото, претърсва района за останки от лешояда или самия предавател. Двама местни хора им дават информация за мъжете, убили птицата, и им помагат да намерят предавателя и пръстена. Според проведеното разследване лешоядът е забелязан за първи път на 10 септември, хранещ се от труп на крава. Местни деца от близък лагер са учудени от външността на птицата, която виждат за пръв път, и разказват на възрастните. На 14 септември двама мъже от близки села убиват Елоди. След откриването на предавателя те избягват и дават част от месото на децата от лагера. Двамата обвинени мъже са на 60 и 61 години. Местните жители заявяват, че никога не са виждали египетски лешояд, само 65-годишния старейшина на селото споделя, че е виждал, когато е бил млад. Затова по време на тази мисия се организира среща за повишаване осведомеността на местните общности относно видовете лешояди, срещащи се в Нигер, състоянието на популациите им и защитата им от закона. Двамата бракониери ще бъдат подведени под отговорност в съответствие с националното и международното законодателство.

Повече информация за съдбата на първите в България египетски лешояди, отгледани на затворено и освободени в дивата природа, може да намерите в техническия доклад по темата, изготвен в рамките на LIFE проект „Нова надежда за египетския лешояд“.

Трите египетски лешояда бяха осигурени чрез Зоопарка в Прага в рамките на програмата за размножаване на редки видове (ЕЕP) на Европейската Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите (EAZA), с любезното съдействие на Фондацията за опазване на лешоядите (VCF).