Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Срещата на членовете с Управителния съвет на БДЗП за обсъждане на предложения за промени в устава ще се проведе на 22.06.2019 г. от 10 ч. в сградата на ПЗЦ „Пода“, Бургас.