Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В рамките на ежегодния природозащитен лагер на Атанасовско езеро се проведе и заключителната част от курса за наблюдение на птиците по проекта „Граждани за природата“.

В последния ден от лагера, на 28 август, гостуващите курсисти от няколко групи формираха два отбора, за да изпитат на практика знанията и уменията си в определянето на птиците.

Състезанието протече в три кръга:

  • В първият отборите трябваше да посетят два различни участъка от Атанасовско езеро, където да определят всички забелязани видове птици и да запишат възможно най-много данни за тях в приложението SmartBirds Pro.
  • Вторият етап се проведе на точката за наблюдение на миграцията в района на езерото. Тук задачата на отборите беше да забележат преминаващите мигриращи птици, да определят броя и вида им и да запишат данните в дневника на миграцията.
  • Третият етап беше съставен от две задачи. Целта на първата задача беше отборите да разпознаят птиците само по тяхната песен. Във втората задача всеки отбор задаваше вид птица на участник в противниковия отбор, а неговите съотборници трябваше да разпознаят птицата като му задават въпроси, изискващи единствено отговори „да“ или „не“.

Състезанието премина с много забавление, а участниците в отборите демонстрираха освен задълбочените си познания и силен екипен дух и взаимопомощ. В третия етап се включи сборен отбор от участниците в бригадата, което направи надпреварата още по-оспорвана и забавна.

Всички курсисти получиха своите удостоверения за завършен курс по наблюдение на птиците, а заедно с участниците в състезанието от бригадата – и малка награда, която да им напомня за споделените моменти. Но участниците си тръгнаха с още една, по-голяма награда – нови запознанства и приятелства. И тяхна бе идеята да сформираме обща фейсбук група на всички, които са преминали курса по наблюдение на птици към БДЗП – за да обменят информация, впечатления от близките си срещи с птиците и заедно да наблюдават птици в различни краища на страната ни. Разбира се ние ще направим това за тях, защото са ентусиазирани граждани, обичащи птиците и природата и са готови да допринесат за опазването им.

____________________

Този документ е създаден в рамките на проект „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.