Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Тази година на Световния ден на мигриращите птици международна експедиция, организирана от Секретариата на Споразумението за опазване на афро-евразийските мигриращи водолюбиви птици (AEWA), БДЗП и Асоциацията за опазване на биоразнообразието в Казахстан (АОБК) ще се опита да подобри разбирането си за броя и статуса на популацията на най-редките видове гъски – малката белочела гъска и червеногушата гъска.

Международният екип включва експерти от БДЗП, АОБК, както и от Финландската работна група за опазване на малката белочела гъска. Те ще се отправят на 20-дневна мисия през северната част на Казахстан, за да изследват ключови райони за мигриращите гъски в страната. Разделени на три екипа, експертите ще изследват многобройните езера и влажни зони, които приютяват гъските по време на прелета им над Казахстан два пъти годишно на път от и за гнездовите им територии в Арктична Русия. Международната мисия е съфинансирана от Споразумението и проекта LIFE „Сигурен прелетен път“ и ще се опита да повтори успеха от теренното проучване през 2016 г., което осигури изобилна и надеждна информация за популациите.

През ноември 2019 г. международната работна група за червеногушата гъска към AEWA прие протокол за мониторинг на миграцията, който стъпва на основите, положени от методологията на проучване от 2016 г. Като част от проекта LIFE „Сигурен прелетен път“, ние се опитваме да направим събитието ежегодно, за да получаваме сравнима информация от есенния мониторинг в Казахстан. Това е жизненоважна предвид факта, че климатичните промени, изразяващи се в меки и топли зими в традиционните места за зимуване на червеногушата гъска, водят до по-къси спирки и забавяне в миграцията на видовете и затрудняват правилната оценка на статуса и тенденциите в глобалната популация на вида.

Следете ни, за да научавате първи актуалната информация от проучването.