Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Трета гнездова колония на защитения къдроглав пеликан в България бе сформирана през настоящия гнездови период. Пеликаните успешно са заели наколната дървена платформа в Мъртво блато на остров Персин (Белене). Платформата е изградена от експерти и доброволци на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дирекция на Природен парк „Персина“ – гр. Белене. След този голям природозащитен успех гнездовищата на къдроглавия пеликан в страната вече са три: езерото Сребърна, блато Песчина (от 2016 г.) и Мъртво блато.

Осем двойки къдроглави пеликани са заели наколната дръвена платформа в Мъртво блато, като към момента птиците се грижат за своите малки. 22 двойки пеликани пък са окупирали другата платформа, намираща се в източния край на блато Песчина, на която пеликаните гнездят от 2016 г. Те също в момента обгрижват своите малки. Разстоянието по права въздушна линия между двете колонии  на остров Персин е 1800 м. Новата колония може да се разглежда и като субколония на по-рано появилата се на острова. С това Специално защитена зона „Комплекс Беленски острови“ затвърждава ключовото си международно значение за опазването на къдроглавия пеликан по Долен Дунав.

Екипът на БДЗП ще продължи с редовния мониторинг и през следващите дни и седмици, като акценът ще бъде поставен върху броя на малките и тяхното успешно излитане. Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се извършват в рамките на проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма Life на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.