Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © ДПП „Персина“

На 26 и 27 май 2023, Дирекция на Природен парк „Персина“ ще проведе третото издание на „Фестивал на къдроглавия пеликан“. Екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) ще бъде там, за да представи дейностите си по опазването на вида, като ще организира и работилничка за деца.

И тази година форматът на фестивала се запазва информационно – образователен с природозащитна насоченост. Целта му е да се популяризира необходимостта от съхранение на местата за почивка и гнездене на тази любима на всички световно застрашен вид птица – къдроглавият пеликан.

Фестивалът на къдроглавия пеликан се превърна в един форум на организации и сдружения, посветени на опазването на биоразнообразието, както и на образователни центрове, които организират занимания за деца с екологична насоченост. По време на фестивалните дни се споделят опит и знания в сферата на опазването на видовете, въвлича се широка аудитория от хора в проблемите, свързани с биоразнообразието и значението на защитените територии. Провеждат се занимания с деца,  чрез които те се възпитават в любов и грижа към природата и по-детайлно, за пеликаните.

Третото издание на Фестивала на къдроглавия пеликан ще бъде отново на познатото място пред Посетителския център на Природен парк „Персина“. Ще протече целодневно на 26 и 27 май. Има фиксирани часове с интересни активности, ателиета, беседи, празнична програма. Специални гости тази година, ще са представители на Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани“, които ще представят своята работа и ще видим и чуем „Гласът на ранената дива природа на България“.

Входът е свободен, включете се и се запознайте отблизо с живота на къдроглавия пеликан. Подробна програма може да намерите и на фейсбук страницата на парка „Дирекция на Природен парк „Персина“.

Фестивалът на къдроглавия пеликан е част от дейностите по проект „Животът на пеликана“ и „Безопасен полет за птиците на Дунав“, в който Дирекция на ПП „Персина“ си партнира с  Българското Дружество за защита на птиците и още 6 международни партньора.