Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Българското дружество за защита на птиците стартира своята нова мащабна мисия „Земя под заКРИЛА“ за спасяването на три застрашени животински вида: царски орел, ловен сокол и европейски лалугер. Няма да ги срещнем в града, не само защото са изключително редки, но и защото тук не им е мястото. Трудно ще ги видим и наживо, защото броят им в природата е намалял драстично през последното столетие.

Царски орел, Светослав Спасов Ловен сокол, Димитър Градинаров Европейски лалугер, Светослав Спасов

 

 

 

 

 

  • В момента гнездящите двойки царски орли в България са едва 37. Статусът на вида в страната е „критично застрашен“ най-вече заради загубата на местообитания.
  • Ловният сокол е представен в дивата природа на България от 2 гнездящи двойки. Работата за възстановяването на този някога често срещан вид, продължава десетилетия и обединява усилията на много организации.
  • Европейският лалугер е вид, изчезнал в редица европейски държави, в България все още се среща в някои райони на страната, но числеността му е намаляла драстично.

Ключов фактор за опазването и на трите вида е наличието на подходящ дом. Днес знанията ни за връзката между елементите в природата ни е убедило, че мястото на всеки вид е незаменимо и заслужава да бъде запазено. Целта ни е да увеличим „владенията“ на царския орел, ловния сокол и европейския лалугер в Сакар планина. Ако заедно съберем 100 000 лева, можем да осигурим приблизително 100 декара площ за тези три вида. Всеки дарен лев се равнява на един квадратен метър земя под заКрила.

С ваша помощ може да обособим територия от запазени пасища и ливади, които са от ключово значение за лалугера. А процъфтяването на неговите колонии ще помогне на царския орел и ловния сокол да оцелеят по-лесно.

Ползите за природата от възстановяването на пасища не се ограничават само до тези три вида– тревните местообитания, сред които са пасищата и ливадите, са сред най-застрашените на континента и са дом на хиляди видове растения, животни и гъби. Под крилата на орлите и соколите вирее огромно разнообразие от други видове, а те всички са взаимосвързани, включително и с нас хората.

Даренията за земя под заКрила могат да се направят по няколко начина:

– директно с карта на сайта на БДЗП.

– с превод по банкова сметка

IBAN: BG55 RZBB 9155 1060 1073 29
BIC: RZBB BGSF
Банка: KBC Банк България ЕАД

Титуляр: Българско дружество за защита на птиците

Основание: Земя под закрила+ телефон и имейл за връзка

–  или онлайн на platformata.bg.