Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

За поредна година сайтът www.LifeNeophron.eu е мястото, на което всеки може да се докосне в реално време до живота на едни от най-редките птици на планетата – египетските лешояди. Три са местата, от които „дивото кино“ предава: районът на град Провадия, Спасителният център за диви животни на Зелени Балкани и волиерата за адаптиране на отгледани на затворено млади птици в резерват „Вълчи дол“.

За единадесета поредна година предаваме на живо от гнездото на двойката египетски лешояди близо до град Провадия. От 2012 досега те са отгледали пред очите ни общо 15 малки, като се надяваме отново да станем свидетели на излюпването на новото поколение и всеотдайната грижа на родителите. В момента двойката мъти две яйца, като се очаква първото малко да се излюпи в края на май. Наблюдавайте ги на живо на сайта на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“: www.LifeNeophron.eu

В Спасителния Център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора, камера излъчва от гнездото на една от двойките египетски лешояди там, част от Рестокинг програмата на вида.

Другата камера ни сближава с конкретни природозащитни дейности, които БДЗП и Зелени Балкани изпълняват в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ – пускане в дивата природа на отгледани на затворено птици по метода на отложеното освобождаване. Всеки може да наблюдава на живо адаптацията на шестте млади египетски лешояди, които ще престоят във волиера в Източните Родопи до края на май, когато ще бъдат маркирани със GPS предаватели и освободени.  Волиерата е разположена в близост до площадка за подхранване и често до нея идват да надзърнат други диви посетители – египетски и белоглави лешояди.

Камерите са инсталирани в рамките на проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, който се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС. Проектът обединява усилията на 20 институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка. Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) е координиращата организация.