Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В надпреварата за престижната европейска награда „Натура 2000“ за 2018 година участват три наши проекта, номинирани в три от пет категории.

На финалната права за престижното отличие се борим сред 25 финалисти от общо 75 кандидатури от цяла Европа. От списъка с финалисти жури от представители на Европейската комисия ще избере победител във всяка една от петте категории.

Отличените 25 проекта ще се състезават и за награда на публиката, като победителят ще бъде избран чрез гласуване във фейсбук. Гласуването ще стартира в средата на март.

Проектът ни „Безопасно място за червеногушата гъска“, приключил преди две години, е финалист в категорията „Съчетаване на интереси“. Това е история за гъските и хората и тяхното съжителство в мир. Петгодишният проект има съществен принос за разрешаването на конфликта между зимуващите гъски в Североизточна България и фермерите, както и за елиминирането на възможните сблъсъци между птиците и човека, поради общите им потребности.

Резултатът от сътрудничеството между природозащитниците и земеделските стопани доведе до създаването на нова агроекологична мярка, която даде решение на десетилетен конфликт, породен от щетите, нанасяни от пасящи гъски, и едновременно опазването на техните хранителни местообитания.

Проектът предложи решение на редица проблеми, пред които се изправят зимуващите гъски и конфликтът с липсата на планиране в урбанизирането на Североизточна България и конфликтът с ВЕИ индустрията. Събра ценна информация за проблемите на червеногушата гъска по прелетния ѝ път и постави началото на активни международни усилия за нейното опазване.

Международното сътрудничество за опазването на свещената птица – египетският лешояд, е следващата номинация за БДЗП за европейската награда Натура 2000 в категорията „Трансгранично сътрудничество и работа в мрежа“.

Проектът „Помощ за египетския лешояд“ стартира през 2011 година. Тогава усилия за предотвратяване на изчезването на световно застрашения вид  на Балканите обединиха четирима партньори – БДЗП, Гръцкото орнитологично дружество, WWF Гърция, и Кралското дружество за защита на птиците.

Съвместната работа допринесе за изолирането на над 400 опасни електрически стълба за египетските лешояди в Гърция и България, както и за обезопасяването на най-опасната електрическа линия за вида – тази в Судан,  и за изготвянето на първата за Гърция Национална стратегия за борба с отровите – враг №1 за лешоядите навсякъде по света.

Огромно постижение е поддържането на близо 100 000 хектара пасища в рамките на екологичната мрежа Натура 2000, които се управляват в ползва на египетския лешояд и други диви животни, а 1400 земеделски стопани са кандидатствали за агроекологични плащания.

Третата номинация за БДЗП за наградата Натура 2000 идва с проекта „Солта на живота“ на Българска Фондация Биоразнообразие в партньорство с нас и Черноморски солници.

Проектът се състезава в категорията „Комуникации“ и е отличен заради иновативните и атрактивни комуникационни дейности, предизвикали висок обществен интерес. Такива са пътуващата изложба „symBiotic”, представена в 13 български града и видяна от повече от 30 000 души, Фестивалът на солта, създадената „Пътека на солта“ посетена от 335 000 души през последните 5 години, Пътеката на саблеклюна и други.