Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Асен Величков

БДЗП търси мотивиран и енергичен аниматор за Природозащитен център „Източни Родопи” (ПЗЦИР) – гр. Маджарово. Центърът е създаден от Българското дружество за защита на птиците през 1996 г. като природозащитен, посетителски и информационен център. Изграден на входа към град Маджарово, в близост до река Арда, той е първият по рода си природозащитен център в България. Разположен е в едно от най-богатите на биоразнообразие места у нас – Източните Родопи. Годишно през него преминават хиляди туристи.

Аниматорът ще посреща организирани групи и индивидуални посетители в изложбената зала в центъра. Той/ тя ще ги запознава с ценната природа на Източните Родопи и с дейностите на БДЗП за нейното опазване. Работата спомага да се натрупа опит в сферата на екологичния туризъм и знания за опазването на защитени видове. Това е и добра възможност за комуникация с хора, които обичат птиците и природата от различни държави.

Срок на ангажимента:

01.05.2022 г. (най-късно до средата на май 2022) – 30.09.2022 г.

Изисквания към кандидатите:

 • Владеене на български и английски език
 • Добри комуникационни умения
 • Инициативност и организираност
 • Презентационни умения
 • Интерес към природата
 • Познаването на птиците и района на Източните Родопи е предимство.

Описание на задълженията:

 • Отговаря за посрещането на посетителите в ПЗЦИР и стопанисването на изложбената зала
 • Запознава посетителите с изложбата
 • Разказва за биоразнообразието на Източни Родопи и лешоядите като символ на района
 • Упътва туристите към природните забележителности и екопътеките в Източните Родопи
 • Организира игри за деца, посетители на центъра
 • Популяризира дейностите на БДЗП
 • Използва оптична техника за наблюдение на птици и взима участие при организирането и провеждането на образователни и природозащитни дейности на БДЗП в района

БДЗП осигурява обучение за аниматора и място за настаняване в Природозащитния Център „Източни Родопи“. Заплащането е в съответствие с опита на кандидата и стандартите в НПО сектора.

Заинтересованите кандидати могат да изпращат CV и кратко мотивационно писмо на email: до 30 април 2022 г.

За повече информация: Антон Стаменов – отговорник консервационни дейности в БДЗП

0878599354,