Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 23 януари 2004 г. в района на р. Марица, близо до гръцката граница, граждани от гр. Свиленград сигнализират за намерен убит орел. Проверка на място показва, че птицата е млад екземпляр от световно-застрашения вид царски орел. По намерения пръстен на крака птицата е разпозната, направена е снимка и е известен Регионалния офис на БДЗП в гр. Хасково и Регоналната инспекция по околната среда и водите в Хасково. Птицата се е излюпила през 2001 г. в гнездо на орли от района на Сакар планина. Била е трето орле в гнездото – изключително рядко явление при едрите орли е отглеждането на трето малко! Благодарение на постоянната охрана на гнездото и предоставяне на допълнителна храна от доброволци на БДЗП малкото орле успя да отрасне, но бе изоставено от родителите си. След напускането на гнездото от неговите събратя то бе уловено и предадено за доотглеждане в Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове (ЦРРВ) в Стара Загора. След няколко месечно отглеждане младият екземпляр бе върнат в дивата природа от колеги от Зелени Балкани. За съжаление, три години по-късно младият екземпляр е станал жертва на престъпно посегателство. Законите на страната ни предвиждат сериозни наказания за убиване на защитен вид, при това застрашен в световен мащаб! В България днес се размножават не повече от 25 двойки царски орли и убиването им е изключително срамен акт, в противоречие на всички закони. По случая се води проверка от страна на компетентните власти.