Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Резултатите от мониторинга на египетския лешояд на Балканите през 2020 г. показват увеличение с около 6% в броя на заетите територии (от 52 на 55) и около 9% в броя на двойките (от 45 на 49) в сравнение с 2019 г.  Увеличението на териториите е регистрирано в България, където броят варира през последните 8 години, но остава стабилен, докато в останалата част от Балканите няма промени през последните 3 години (виж Фигура 1). Това най-вероятно се дължи на по-високата оцеляемост на индивидите от източната част на полуострова и заемането на бивши или нови гнездови територии. Най-значителното увеличение на броя на двойките е регистрирано в България (с 2 повече спрямо 2019 г.) и с една двойка повече в Албания и Гърция.

Балканската популация е фрагментирана, като крепостта на вида на Балканите – Източните Родопи, демонстрира стабилност през 2020 г. с нарастващ брой заети територии (22 през 2019 г. и 23 през 2020 г.). Популацията на египетския лешояд в Северна България показва увеличаване на броя на заетите територии през последните 3 години. Нова територия, която никога преди не е заемана от вида, се появи за първи път през 2020 г. именно там. Една от възрастните птици от новосформираната двойка е излюпена на съседната територия през 2008 г.
Популацията на вида в Северна Македония и Албания също показва стабилност в броя заети територии през последните 3 гнездови сезона (съответно 14 и 9). Критично застрашената от изчезване популационна група на вида в Централна Гърция достигна своя исторически минимум само с една останала птица.

Гнездовите параметри в различните държави остават около средните или по-високи в сравнение с други популации на вида в Европа. Броят на отгледаните малки е по-малък в сравнение с 2019 г. във всички балкански държави (Фигура 4).  Отново в България те са най-много – 28 малки (30 през 2019 г. и 21 през 2018 г.) от 22 успешни двойки (85% от двойките).

Един от основните природозащитни инструменти, който използваме за подпомагане на популацията на египетския лешояд на Балканите – мрежата от площадки за допълнително подхранване на вида, продължи да функционира и през 2020 г. Най-малко седем двойки се възползваха от тях в България по време на този гнездови сезон, а още девет бяха подпомагани с индивидуално подхранване (>60% от популацията на вида в страната). Пилотната площадка за допълнително подхранване, открита през 2019 г. в Източните Родопи, няколко пъти бе посещавана от една възрастна птица в края на размножителния сезон тази година. В Гърция функционираха три площадки осигурявайки безопасна храна за 60% от популацията на вида в страната, докато в Албания и Северна Македония работеха съответно две и една, осигурявайки безопасна храна на поне пет различни двойки (40% и 23% съответно от националните популации на вида  в тези държави).

Редовният мониторингът на гнездовите територии на вида на Балканите и поддържането на площадки за допълнително подхранване се извършват в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“.