Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Къдроглави пеликани с малки в блато Песчина, © Свилен Чешмеджиев

За шеста поредна година къдроглавите пеликани, гнездящи в Природен парк „Персина“, имаха успешен гнездови сезон. Изключително радващо е, че през 2021 г. пеликаните заеха всичките три наколни дървени платформи, изградени за тях, в блатата на остров Персин. Двете платформи в блато Песчина бяха заети от общо 64 двойки къдроглави пеликани, които успешно отгледаха 80 малки. От друга страна, платформата в Мъртво блато бе заета от 24 двойки пеликани, които успешно отгледаха 25 малки.

Къдроглави пеликани с малки, © Свилен Чешмеджиев

Къдроглави пеликани с малки в Мъртво блато, © Свилен Чешмеджиев

Всички малки пеликанчета отлетяха в края на месец юли, като към момента се придържат в близост до платформите в двете блата на остров Персин, както и по съседните пясъчни коси по река Дунав. Обобщено през 2021 г. в Природен парк „Персина“ загнездиха 88 двойки къдроглави пеликани, които успешно отгледаха 105 малки, което е абслоютен рекорд за района! Интересен е и фактът, че за поредна година, блатата на остров Персин привлякоха около двеста розови пеликани по време на размножителния сезон, които също използваха наколните дървени платформи, но само като място за почивка и нощувка. Двете блата са част от Поддържан резерват „Персински блата“ намиращ се на острова, в обсега на който са включени още Старото блато и Дульова бара.

Инфографика

Успешен беше и сезонът за новосформираната през тази година гнездова колония на къдроглави пеликани в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“, край гр. Тутракан. В началото на месец декември 2020 г., в рамките на проект „Wetlands Along Lower Danube – healthy home for pelicans and people“, изпълняван от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), в защитената местност беше изградена наколна дървена платформа с цел привличане към загнездване на пеликаните. Любопитното тук е, че екипът постави върху платформата три макета на пеликани в реални размери, чиято цел бе да събудят интерес у тях и те максимално бързо да приемат платформата за свой дом. Изключително радостен беше фактът, че през април 2021 г. три двойки оформиха своите гнезда върху платформа и успяха да отгледат четири малки пеликанчета, които отлетяха в края на месец юли. Новосформираната колония на къдроглавия пеликан в ЗМ „Калимок-Бръшлен“ е грандиозен природозащитен успех и поредна успешна стъпка в опазването на този величствен вид.

ЗМ „Калимок-Бръшлен, © Свилен Чешмеджиев“,

ЗМ „Калимок-Бръшлен, © Свилен Чешмеджиев“

През 2016 г. за пръв път от 60 години насам бе сформирана нова гнездова колония на къдроглавия пеликан в България – в блатото Песчина, като дотогава единственото място, където видът се разможаваше успешно у нас, беше езерото Сребърна. През 2020 г. пеликаните успешно заеха и платформата в Мъртво блато, отново на остров Персин, а през 2021 г. бе сформирана нова гнездова колония на вида в ЗМ „Калимок-Бръшлен“, с което гнездовищата на този застрашен вид в страната станаха три – езерото Сребърна, блатата на остров Персин и ЗМ „Калимок-Бръшлен“.

Блато Песчина, © Свилен Чешмеджиев

Блато Песчина, © Свилен Чешмеджиев

Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се извършват в рамките на проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.