Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

През изминалата 2004 година БДЗП успешно започна осъществяването на пилотна Схема за мониторинг на обикновените видове птици (МОВП). Тази пилотна схема е част от Общоевропейската схема за мониторинг на обикновените видове птици, която се осъществява в повече от 20 страни в Европа от партньорите на BirdLife International и Европейският съвет за мониторинг на птиците (EBCC).

Целта на тази схема е да се използват тенденциите в популациите на широко разпространените видове птици, за да се направи оценка на промените в околната среда и влиянието на политиката на земеползване в отделните държави в Европа.

Освен в България, BirdLife и EBCC спомогнаха да стартират пилотни схеми за мониторинг на обикновените видове птици в Португалия и Словакия. У нас този проект стана реалност и благодарение на финансовата и методическа подкрепа на Кралското дружество за защита на птиците във Великобритания (RSPB).

Основните цели, които стояха пред пилотната схема у нас бяха:
1. Създаване на национална мрежа от участници.
2. Тестване на методиката в конкретните условия.

Представяне на схемата за МОВП пред българските институции, научни среди и неправителствените природозащитни организации с цел да се спечели тяхната подкрепа.

За да се постигнат тези цели бяха организирани серия от срещи с потенциални участници в повече от 10 населени места в страната. На тези срещи бяха разисквани общоевропейските, националните и регионалните аспекти на мониторинга, а с желаещите да се включат като доброволци бе обсъждана методиката и районите, в рамките на които се избираха пробните площадки.

Първоначално над 100 любители и професионалисти орнитолози заявиха желание за участие. След края на полевия сезон можем да отчетем участието на 74 наблюдатели от 14 населени места в страната, а това надминава първоначалните ни очаквания за участие на 30 до 50 наблюдателя за 2004 година. Броят на участниците надминава дори този на някои страни, като Чехия например, в които този тип мониторинг се осъществява вече няколко години.

Карта на България с разпределението на пробните площадки. Маркирани са UTM квадратите (10х10 км), в които има поне един изследван квадрат (1х1 км)

След осъществяването на теренната работа бяха проведени срещи с участниците в МОВП на които бяха набелязани някои пропуски и направени много конструктивни предложения за оптимизиране на работата на Схемата.

На 8 юни 2004 г. на семинар, организиран от БДЗП, бе даден официалният старт на Схемата за мониторинг на обикновените видове птици в България. Сред присъстващите на семинара бяха представители на държавните институции, научните среди и неправителствени природозащитни организации. Бяха направени презентации от колегите от RSPB д-р Ричард Грегъри и д-р Марк Йитън, както и от Светослав Спасов, координатор на Схемата за МОВП в България.