Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Както е известно, преди няколко седмици БДЗП започна активно действие по свой проект за проучване на щетите, които вълка нанася в Източните Родопи. Координатор е Ивайло Ангелов, който от самото начало е на терена и отлично се справя с нелеката работа по организиране и ефективно провеждане на комплекса от разнородни дейности. Отделните екипи на БДЗП посещават всяко селище в планината и събират информация чрез анкети от местните жители по строго определена методика. Целта е да се установи реалното състояние на вълка в Източните Родопи, проблемите, които той създава на хората и проблемите, които хората му създават, за да се търси баланс в тези взаимоотношения и в крайна сметка – дългосрочно оцеляване в оптимална численост на този великолепен хищник в района. Макар от започването на проекта да измина сравнително малко време, първите резултати са вече налице. Събрана е значителна информация за разпространението на вида на територията на тази традиционна за БДЗП зона на действие. Много ценни са и данните за хранителния спектър и активност на вълка, за отношението на местните хора към него, за степента, в която лешоядите се възползват от наличието на този хищник. Не по-малко значими резултати са установените чести случаи на толерантност и дори положително отношение сред местните хора към „звяра“, което говори за висока екологична култура. За нас са радващи и активното участие в работата на доброволци от различни части на България, както и растящата популярност на БДЗП в Източните Родопи! (Забележка: първоначалният вариант на материала е частично променен, за да отрази по-точно и конкретно целите на осъществявания от БДЗП проект. Молим за извинение за допуснатите неточности в първоначалния вариант).