Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Успешно завършиха първите турове на британски любители на природата в България. Туровете бяха организирани от фирма “Експлорър 2000” и придружени от орнитологични водачи от БДЗП. Повечето от туристите бяха членове на Кралското дружество за защита на птиците. Беше събрана изобилна информация за птиците и други групи животни в ОВМ и някои други интересни райони от страната. Освен това, по предварително споразумение туристите направиха значителен финансов принос за природозащитната дейност на БДЗП. Предстоят нови турове за наблюдение на есенната миграция. Петър Янков ( )

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.