Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Природозащитната бригада „Атанасовско езеро“ обедини за 32-ри път близо 50 доброволци от 21 до 29 август в грижата им за природата и птиците.

© Бойко Неов

Тази година с помощта на участниците в бригадата успяхме да ремонтираме и разширим двата насипни острова в Атанасовско езеро. Островите са създадени с помощта на доброволци и са едно от най-важните места за почивка и нощувка на къдроглави пеликани в България. Те приютяват до 150 индивида на вечер. През гнездовия период островите поддържат и големи числености гнездящи рибарки и саблеклюни.

Бригада 2021

© Бойко Неов

Бригада 2021

© Бойко Неов

Участниците в бригадата имаха възможност да се включат и в дейности, свързани с поддържане на добри екологични условия за птиците в Защитена местност „Пода“, като косене на тръстика.

Под вещото ръководство на колегите от Българска Фондация Биоразнообразие нашите доброволци участваха и в почистване и ремонт на пътеката на саблеклюна в гр. Бургас, както и в дейностите по възстановяване на морска рупия в границите на Атанасовско езеро.

Не на последно място тази година с помощта на участниците успяхме да сложим началото на крайно необходимия ремонт на полевата станция в лагера, чийто покрив бе в много лошо състояние, но благодарение на свършената работа, ще устои на зимата.

© Свилен Чешмеджиев

© Свилен Чешмеджиев

 

 

 

 

 

 

 

Всички участници преминаха през два вида обучения за разпознаване на птици – наблюдение на миграцията на реещи се птици от стационарна точка и наблюдение на водолюбивите птици в Атанасовско езеро. От точката за наблюдение на птици бяха преброени над 70 000 бели щъркела, както и над 300 осояда, черни кани, тръстикови, ливадни и степни блатари, малки кресливи орли и др.

Освен дейностите по възстановяване и ремонт, в програмата беше включен и курс от лекции на природозащитна тематика, изнесени от експерти на БДЗП и БФБ и от изявени участници в бригадата. Сред темите бяха: пестицидите и тяхното въздействие, използването на дронове за природозащита, гражданското участие в опазването на природата, изследване на египетските лешояди в Етиопия, завръщането на къдроглавия пеликан в Природен парк „Персина“ и др.

© Милена Иванова

 

За няколко дни в лагера ни гостуваха и курсистите от обученията за наблюдение на птици от проект „Граждани за природата“. В последния ден на бригадата те проведоха заключително отборно състезание и успешно получиха своите удостоверения.

 

 

 

Благодарим на всички участници, доброволци, експерти и приятели за тяхната помощ, за посветеността, дисциплината и духа на сътрудничество и подкрепа, който създадоха и поддържаха през целия период на бригадата! Вашето участие ни вдъхновява да продължаваме и вече да мечтаем за следващия август, когато ще се срещнем отново.

© Свилен Чешмеджиев

__________

През 2021 година природозащитната бригада „Атанасовско езеро“ се организира в рамките на проект „Опазване на къдроглавия пеликан по черноморско-средиземноморския прелетен път“ LIFE18/NAT/NL/000716, финансиран от програмата LIFE на ЕС.