Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Гнездото се намира в Сакар планина и e едно от трите охранявани от доброволци на БДЗП. Двадесет и един доброволци участваха в охраната през целия размножителен период от април до юли. Малки пред излитане има в още 8 гнездата в Сакар, Странджа, Средна гора и Източните Родопи. Очаквайте още информация. Царските орли за застрашени от изчезване в световен мащаб. У нас живеят не повече от 25 двойки от тази величествена птица. Защо изчезва царският орел?

  • поради изсичане на високите стари дървета, на които гнезди;
  • поради безпокойство по време на мътене;
  • поради промяна на местообитанията, причинени от селското стопанство;
  • поради използването на химикали в земеделието;
  • поради преследването му от бракониери.