Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

При извънредни обстоятелства в страната, за пръв път от новата ни история, приключиха обученията по екологично законодателство за граждани, организирани от Българско дружество за защита на птиците.

Това беше първата серия от обучения по екологично законодателство, планирани да бъдат проведени под формата на срещи на живо в пет града у нас – Бургас, Пловдив, София, Варна и Свищов. И ако в първите четири града беше възможно обучението да се осъществи лице в лице със записалите се желаещи, то в Свищов срещата беше отложена, поради обявеното извънредно положение.

Oбщо 45 граждани участваха в организираните срещи в посочените по-горе градове, като най-посещавана бе срещата в София. Участниците живо се интересуваха от представените теми, задаваха въпроси и споделяха впечатленията си.

Още преди да бъдат взети мерки от правителството на България във връзка с ограничаване разпространението на заразата с COVID 19, ние излъчвахме на живо във Facebook обученията за всички онези, които не можеха поради една или друга причина да присъстват на тях.

Чрез социалната мрежа, лекциите проследиха в реално време още над 60 човека, като най-засилен беше непосредствения интерес към живото излъчване във Варна, където се проведе последното от първата серия обучения.

До днес споделените в социалните мрежи видео обучения са достигнали до над 3000 души и са регистрирани над 650 гледания, като публиката е много разнообразна – от всички възрасти, макар да преобладават гражданите между 30 и 49 години, жените и зрителите от София. Радваме се, че споделеното от нас достига до много граждани.

Един от нашите задочни участници в обучението ни писа веднага след излъчване на първото обучение в Бургас: „Изгледах лекциите с голям интерес. … Екологичното заканодателство, както всяко друго е доста суха и досадна материя за човек, който има съвсем различна представа за Света от това да се опира на закони, правила и норми, но това е необходимо в природозащитната дейност. Очакванията ми към обучението за сега остават напълно оправдани в тази насока аз по-добре да възприема законодателството като инструмент, който да използвам в моето бъдещо развитие, а не като досадна и неразбираема материя.“

Ще продължим по предварителния план – график, като следващите сесии от обученията ще протичат само под формата на уебинари. Очаквайте да споделяме с вас кога и кои теми предстоят.

Обученията се провеждат благодарение на финансовата подкрепа на „Фонд активни граждани“ България.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.