Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Birdlife Europe – Flight for Survival

След пет години целенасочени и обединени усилия, реализирани от 22 институции и организации в 14 страни на три континента, успешно приключи проектът „Опазване на египетския лешояд по миграционния му път“, финансиран от програма LIFE на Европейския съюз. Водещата организация в него бе Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Египетският лешояд е един от най-застрашените видове птици на планетата. Популацията му на Балканите е намаляла с над 80% за последния четвърт век заради отравяне, бракониерство и токови удари, причинени от електропреносната мрежа.

За първи път от 30 години насам най-източноевропейската популация на вида показа признаци на стабилизиране в резултат на ключовите природозащитни мерки за смекчаване на основните заплахи за египетския лешояд в гнездовите му местообитания и по протежение на прелетния път, реализирани от международния екип на проекта с кратко наименование „Нова надежда за египетския лешояд“.

Над 60 птици бяха маркирани с GPS предаватели, създавайки научната основа зад работата на екипа. Това помогна да се идентифицират ключовите и най-разпространени заплахи за лешоядите, като се гарантира прилагането на необходимите природозащитни мерки.

Екипът реализира и серия от дейности, посветени на борбата с незаконното поставяне на отрови и отровни примамки в дивата природа на Балканите. Те включват разработване на бази данни за случи с отравяния, съставяне на карти на чувствителност и приемане на национални стратегии за борба с отровите в целия регион.

Първите екипи с кучета за борба с отровите като част от българската полиция бяха създадени в страната ни, както и мрежи от заинтересовани страни за борба с отравянията на Балканите. В резултат на тези мерки броят на докладваните случаи на отравяне в районите на проекта намаля с 50%. Важно е работата да продължи, за да се запази тази тенденция в по-дългосрочен план.

Екипът си сътрудничи с енергийни компании и правителства в шест ключови държави по протежение на миграционния път на вида, за да изолира 1 620 опасни електрически стълба. В началото на проекта бяха открити 839 мъртви птици по 2 849 км изследвани електропроводи. След изолирането на линиите нови смъртни случаи не бяха докладвани, което потвърждава ефективността на тези мерки. Обезопасяването на електропроводи, за да бъдат безопасни за птиците, беше пилотна мярка в проектните държави от Близкия изток и Африка.

Бяха положени значителни усилия за забрана на диклофенак и други опасни за лешоядите нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВС) за ветеринарна употреба в Йордания, Саудитска Арабия и Сирия.

В Ливан броят на загиналите от незаконен острел мигриращи птици намаля с 32%, благодарение на целенасочена кампания с ловците и на звената за борба с бракониерството. А в Нигерия и Нигер екипът на проекта си сътрудничеше с жители и заинтересовани страни, за да се справи с употребата на части от лешояди в традиционната медицина. Много племенни лечители започнаха да използват растителни алтернативи, намалявайки продажбата на части от лешояди на изследваните пазари с над 80%.

Екипът създаде програма за размножаване на затворено на египетски лешояди и стратегия за подсилване на популацията на вида на Балканите. 32 млади египетски лешояда бяха освободени в дивата природа на България, като беше тестван и утвърден метод за осигуряване на по-висока степен на оцеляване на освободените индивиди.

Благодарение на мащабните и разнообразни комуникационни дейности по проекта, египетският лешояд стана популярен и емблематичен вид в страните по своя прелетен път. 31 милиона души от 185 страни бяха запознати с усилията по неговото опазване, благодарение на организирането на над 200 събития и разпространението на 120 000 печатни материала.

Капацитетът на заинтересованите страни за опазване на вида се увеличи значително. Над 500 екоинспектори, полицаи, рейнджъри, лесовъди и ветеринари бяха обучени в дейности за борба с отровите и бракониерството. Беше разработен и адаптиран целеви пакет за екологично образование по протежение на пътя на миграция, включващ над 4 000 ученици от 100 училища.

„Нашият проект е едно от най-амбициозните природозащитни начинания в историята на опазването на лешоядите“, сподели ръководителят на проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ д-р Стоян Николов от БДЗП. „Изключително съм горд, че доказахме, че е успешно приложен в трансконтинентален мащаб.“

Работата на партньорите се основава на изключително успешния предходен проект „Помощ за египетския лешояд“.

Проектът подкрепя Стратегията на ЕС за биоразнообразието до 2030 г., която има за цел да спре намаляването на популациите на дивите птици, включително и на египетския лешояд. Той  допринася и за целите, определени в Директивата за птиците на ЕС. Статия за постиженията на проекта беше публикувана на сайта на Европейската комисия.

Краткият отчет по проекта, който представя най-ключовите дейности и постижения, може да бъде намерен ТУК.

Насладете се на финалното видео, посветено на проекта „Нова надежда за египетския лешояд“  ТУК.