Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В Бургаски регион БДЗП отговаря за преброяването на гнездата в следните Общини – Бургас, Айтос, Карнобат, Средец, Камено, Созопол и Малко Търново. За 10-те дни на преброяването се включиха 22 доброволци на БДЗП – Бургас от 15 до 55 години, които обиколиха 136 населени места. Оттук нататък предстои детайлната обработка на попълнените бланки, но засега най-общо сравнението с данните от преди 10 години е за двойно повече гнезда. Почти 90 % от гнездата са разположени на стълбове за пренос на електроенергия, като много от тях са рискови, защото са разположени направо върху електрически стълбове и трябва спешно да се вземат мерки, за да не се получат къси съединения или да се оплетат птиците в проводниците. Най-много гнезда са установени в Средец – 23, от които обитавани са 20. Нашите доброволци от Средец при попълването на бланките прикрепиха и снимка на всяко гнездо и предоставиха карта на града с отбелязани конкретните места на гнездата. В повечето гнезда в Бургаско има по 3 малки, което е знак за добра и успешна година за белите щъркели. Не малко са и тези с по 4 малки. Естествен остава въпроса дали покрай многото щъркели ще има и повече бебета в България – отговорът на всеки природозащитник е разбира се, ДА!