Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Египетският лешояд е застрашен от изчезване вид не само в България, но и в почти всички европейски страни, в които се среща. Много от двойките в страната не успяват да отгледат поколение. Дори на места с изобилна храна и осигурено спокойствие, съществуват двойки които не успяват да отгледат своите малки по причини неизвестни до сега. В района на град Маджарово, който е един от най-значимите за вида, през 2004 година само 50 % от гнездящите птици успяха да отгледат поколение.

Една от най-вероятните причини за ниския гнездови успех е възможното натравяне на птиците с пестициди, използвани в селското стопанство, както и поглъщане на отровни за птиците вещества, които се изхвърлят на градските бунища – местата където египеетските лешояди често се хранят.

Без да се знаят конкретните причини за намаляването на числеността на вида, не биха могли да се приложат конкретни мерки за опазването му. Това е причината Българското дружество за защита на птиците да започне изпълняването на програма за улавяне на диви египетски лешояди с цел вземане на кръвни проби за токсикологично изследване и индивидуално маркиране на птиците. Тази дейност ще помогне много на специалистите да вземат добри решения за бъдещето опазване на вида.

През изминалата седмица се получиха първите резултати. Вече три египетски лешояда- Жоро, Данчо и Коджабашев носят цветни пръстени с индивидуални номера. Разбира се част от имената могат да претърпят известна промяна, след като се установи със сигурност пола на птиците.

От лешоядите са взети кръвни проби, които ще бъдат изследвани в Националния ветеринаро-медицински диагностичен институт в София. Дейността ще продължи през тази година, до заминаването на египетските лешояди в Африка.