Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Представители на над 20 държави и международни партньорски организации се срещнаха в Букурещ, Румъния през 11-15 ноември 2019 г., за да присъстват на 4-та среща на Работната група за малката белочела гъска на AEWA и 2-ра среща на Международната работна група за червеногушата гъска на AEWA.

Любезен домакин на двете срещи беше румънското министерство на околната среда, а организацията беше поверена на нашия проект „Сигурен прелетен път“, координиран от Българското дружество за защита на птиците.

Точките от дневния ред включваха актуална информация за състоянието и тенденциите на двата вида, както и за напредъка, постигнат по отношение на прилагането на съответните международни планове за действие, приети съгласно споразумението. Двете групи обсъдиха и договориха най-належащите международни приоритети за опазване, в които ще фокусират усилията за набиране на средства и последващото им изпълнение през следващите четири години. Сред обсъжданите важни въпроси бяха протоколът за наблюдение на миграцията, резултатите от текущите дейности в ключовите държави, финансирани от LIFE проекта „Сигурен прелетен път“, очакваното въздействие на изменението на климата върху обхвата на миграцията и ключовите места за вида, а също така и плановете за голямото есенно проучване, планирано за следващата есен през 2020 г.

Международната работна група AEWA за червеногушата гъска е координирана от Българското дружество за защита на птиците и понастоящем се председателства от Украйна.
Срещата беше организирана заедно с Международната работна група за малката белочела гъска и двете групи участваха в полева експедиция до езерото Балта Алба в община Бузау, орнитологично важно място и Натура 2000 за опазване на червеногушата гъска. Участниците имаха удоволствието да станат свидетели на първите големи ята червеногуши гъски – над 2000 екземпляра бяха наблюдавани как летат в непосредствена близост,  все още необезпокоявани от ловците.

Последният ден от срещата Международната група за червеногушата гъска бе удостоен с посещение на новия министър на околната среда на Румъния, който поздрави участниците и секретариата на AEWA. Надяваме се, че контактът от първата ръка на новия министър в Румъния ще има положителен тласък в работата и опазването на червеногушата гъска в Румъния.