Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Веселин Тосков

В края на март експертът по опазване на хищните птици от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) д-р- Волен Аркумарев проведе урок, посветен на птиците, с учениците от  V „а“ клас в СУ „Васил Левски“ – Крумовград. Повод за срещата беше желанието на учениците от класа да станат членове на БДЗП, като на всеки един от тях бе връчена членска карта, както и на техните учители.

Увлекателна презентация запозна децата с мисията, целите, постиженията и дейностите на БДЗП, както и с двата природозащитни центъра на организацията – „Пода“ до Бургас и „Източни Родопи“ край Маджарово. Експертът запозна децата и със своята лична история – как е избрал професията „орнитолог“, започвайки от детските години, преминавайки през участия в олимпиадата по орнитология, следването в Пловдивския университет, мисиите в Европа, Азия и Африка.

Увлекателният разказ завърши с представянето на съвместните дейности, в които може да участват учениците – наблюдение на египетски лешояди във волиерата до село Поточница и посещение и участие в дейности в ПЗЦ „Източни Родопи“.

Благодарим на тези будни деца и на техния класен ръководител – господин Веселин Тосков, както и на учителя в групата за целодневна организация! Пожелаваме им интересът и любовта към птиците винаги да продължава да ги вдъхновява!