Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

През изминалите дни екип на БДЗП подготви волиерата за адаптация на египетски лешояди да приеме следващия випуск „ученици“.

Волиерата бе основно почистена и дезинфектирана, избуялата трева бе окосена. Тествахме функционирането на видеонаблюдението и системите за предпазване от хищници. През следващата седмица „Училището за лешояди“ ще приеме своят випуск 2024, който е съставен от 7 млади египетски лешояда. За тях предстои да прекарат над 2 месеца в адаптация и обучение, за да се подготвят за живот в дивата природа. Част от тях са дарени от Европейски зоопаркове с цел подпомагане на застрашената популация на египетския лешояд в България, а друга част са малки излюпени в Източни Родопи през миналата година, които са били спасени от гнездата и са доотгледани в Спасителния център за диви животни – Зелени Балкани.

Дейностите са част от програмата за рестокинг на египетския лешояд в България, която се осъществява от БДЗП в сътрудничество със Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани и Европейската програма за защитени видове на Европейската Асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА).

През 2024 г. дейностите се изпълняват в рамките на  напроект „Зеленият пояс на Югоизточна България“, финансиран от Програмата за застрашени ландшафти (ELSP).