Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
fab|fa-readme|

Учи и играй

Чудото на миграцията

Игра “Миграцията на лястовиците“

Презентация – Миграцията на лястовиците

Тема – Чудото на миграцията

Намаляващо биоразнообразие

Игра “Мисия вода“

Карти на животни за образователна игра

Презентация – Намаляващо биоразнообразие

Тема – Намаляващо биоразнообразие

Зрънце любов

Карта за обиколка на Южен парк за наблюдение на птици

© Веселин Златев/ Полско врабче

Презентация – Зрънце любов

Маска на червеношийка

© Веселин Златев/ Полско врабче

Тема – Зрънце любов

Маска на домашно врабче

Маска на син синигер

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.