Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

29 – толкова са двойките царски орли в България, за чието оцеляване Българското дружество за защита на птиците полага целенасочени грижи. Благодарение на сътрудничеството с „Електроразпределение Юг“ ЕАД в LIFE+ проекта „Живот за царския орел“, за последните пет години бе смекчена една от най-големите заплахи за вида  – смъртността, причинена от токов удар и сблъсък с проводниците на надземната електроразпределителната мрежа в едни от най-важните места за царския орел у нас.

В рамките на предишния проект на БДЗП LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България”, се извърши най-мащабната програма за сателитно проследяване на царски орли в страната ни, която разкри тревожни данни – до 80% от младите царски орли загиват от токов удар при кацане върху необезопасени електрически стълбове. Именно това стана причина за подготовката и реализацията на проекта „Живот за царския орел“,  по време на който бяха обезопасени 2340 електрически стълба, 70 км въздушни електропроводи бяха изцяло премахнати и заменени с 43 км подземни  кабелни линии, а опасните голи проводници на 42 км въздушни линии бяха заменени с изцяло изолирани проводници.

За тази смъртоносна не само за царските орли, но и за много други видове птици заплаха, и за дейностите по нейното смекчаване разказва едноименният филм по проекта „Живот за царския орел“, който може да намерите по-долу на страницата.