Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

През септември екип на БДЗП, Doga Dernegi и RSPB преброи 813 египетски лешояда, над 10,000 орли змияри, над 37,000 малки кресливи орли, 23,000 късопръсти ястреба и повече от 30 000 представители на други видове хищни птици на три точки, северно от залива на Искендрун, близо до градовете Саримази и Селимие в Турция. Тези три точки за наблюдение разкриват много добра гледка към прелитащи по източното крайбрежие на Средиземно море хищни птици.

Мониторингът се проведе в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ по модел на друго мащабно изследване, което се организира от години в Батуми, Грузия. Мониторингът в Саримази имаше и образователен елемент с цел да се повиши капацитета сред местните партньори на проекта в Турция и да привлече повече доброволци. Именно това е целта на филма, посветен на преброяването на мигриращите египетски лешояди и други видове в Саримази. Всеки може да стане част от екипа в преброяванетокоето ще се организира през следващите няколко години и да бъде свидетел на поразителната гледка от хиляди мигриращи птици.

Популацията на египетския лешояд на Балканите се следи чрез мониторинг на гнездовите територии и на площадките за подхранване, на които много млади и възрастни птици кацат за храна. Има и друг метод, който позволява изчисляване на броя прелитащи птици през места с тесен фронт на миграция. Предварително изследване, проведено през 2013 година доказа, че такова място е Саримази в района на Адана, Турция. Там само през септември могат да се видят няколко стотин египетски лешояда. По този начин с оптимални ресурси може да се проследи и тенденцията на популацията на вида в Западна Турция, където все още има недостиг на данни. Наред с лешоядите, се следят и много други видове мигриращи грабливи птици, което показва ролята на египетския лешояд като т.н. umbrella species – опазването на вида и на неговите местообитания в гнездовите територии, пътя му на миграция и местата за зимуване благоприятства редица други редки и застрашени от изчезване видове.

Специална платформа на уебсайта на проекта ежедневно представяше статистика и актуални данни за броя на наблюдаваните египетски лешояди и други хищни птици. Общо бяха преброени 106,731 птици.

LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874) обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка и се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС. Координиращ бенефициент е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Асоциирани бенефициенти са Гръцко орнитологично дружество/ BirdLife Гърция, WWF ГърцияКралско дружество за защита на птиците (RSPB), Асоциация Природа / BirdLife Турция (DD), BirdLifе за Близкия ИзтокBirdLife АфрикаОрнитологичния изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI), Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU), Зелени Балкани.