Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Флашмобът „Натура 2000 полет без граници“ ще изненада всички, прекарващи вечерите си в Борисовата градина на 8 октомври, понеделник, точно в 18:00 часа. Танцът ще бъде изпълнен от близо 60 деца от клуб по художествена гимнастика „Финес“ от София и Костинброд в зеленото пространство между детската площадка с емблематичното Слонче и езерото с водните лилии.

Флашмобът „Натура 2000 полет без граници“ е едно от събитията на кампанията „Натура 2000 идва в столицата“ на Българското дружество за защита на птиците и Издателство „Просвета“, която представя на жителите на София екологичната мрежа с помощта на средствата на изкуството и игрите.

Изразните средства на модерния танц ще предадат същността на екологичната мрежа Натура 2000 – най-голямата европейска инициатива за съхраняване на природното богатство и стимулиране на устойчивото развитие в райони със запазена природа.

В Натура 2000 попадат над 18% от сухоземната и почти 6% от морската територия на страните членки на ЕС, което я прави най-голямата мрежа от защитени зони в света. Така, както много птици не познават държавните граници и прелитат през тях без паспорт и виза, така Натура 2000 свързва в невидима мрежа различни места на Стария континент – местата, на които живеят застрашени от изчезване животни и растения, както и места, в които те почиват и се хранят по време на миграция.

„Натура 2000 полет без граници“ е танц, с който се надяваме да привлечем вниманието на обществеността и да я превърнем в посланик за опазването на природата у нас и в Европа.

Кампанията „Натура 2000 идва в столицата“ се организира от Българското дружество за защита на птиците и Издателство „Просвета“ по проект „ПрироДА“, по програма LIFE  на ЕС.