Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Нашият колега Николай Петков (носител на наградата „Уитли“ за 2019 г.) спечели продължаващо финансиране от 100 000 паунда за 2 години. С отпуснатите от Фонда за природата „Уитли“ средства той ще продължи дългогодишната си дейност по опазването на червеногушата гъска.

Червеногушата гъска e емблематичен вид за българските езера Шабла и Дуранкулак, които са влажни зони с международно значение по Рамсарската конвенция. Бракониерството около тези важни зимовища за вида значително намаля след като започна прилагането на Националния план за действие. Увеличаването на неловната зона, интензивната охрана, обучението и информирането на обществото помагат за опазването на тази птица в България.

Заради това, че червеногушата гъска е мигриращ вид обаче, нейната ефективна защитата изисква усилия на международно ниво. Това е и причината Николай Петков да продължи работата извън границите на България, в Румъния и Казахстан, за смекчаване на основните заплахи пред опазването на вида. Сред дейностите по завършилите до момента няколко проекта са поставяне на сателитни предаватели за събиране на информация за зимуващите гъски и тяхното придвижване между местата за хранене и гнездене; работа с фермерите за разрешаване на конфликти със зимуващите птици (които се хранят с посевите) и повишаване на осведомеността относно незаконния отстрел, за да се гарантира силна законодателна подкрепа от институциите.

Продължаващото финансиране ще помогне на Ники да оцени глобалната популация на вида, като проведе проучвания в ключови влажни зони в Казахстан по време на есенната миграция. Предвидена е и работа с местните общности и ловните стопанства в страната за организиране на система от патрули с цел намаляване на инцидентите с незаконен отстрел и информиране за ловните нарушения по време на есенния и пролетния ловен сезон в страната. В Румъния Ники и екипа му от БДЗП ще оценят въздействието на пасящите гъски върху посевите с пшеница, за да планират адекватни и природосъобразни агросхеми за фермерите. Той ще работи също и с институциите за оценка на въздействието на новия закон за лова в Румъния, който създава повод за сериозно притеснение на зимуващите водолюбиви птици в страната.

Проектът ще допринесе не само за опазването на червеногушата гъска, но и на много други водолюбиви птици по миграционния път, сред тях са застрашената малка белочела гъска, тръноопашатата потапница, кафявоглавата потапница и белооката потапница.

_____________

По повод своята 30-годишнина, „Уитли“ тази година осигури рекордните 1,4 милиона паунда за продължаващо финансиране. Отличените кандидати, които получиха награди в размер от общо 1 400 000 британски паунда са 16, а още петима получиха и допълнително правно финансиране, осигурено от Richard Buxton Solicitor в размер на 19 000 паунда.

Програмата ще подпомогне местни проекти в 20 държави на територия от 220 974 кв. км по суша и море. Те обхващат биоразнообразието в 17 различни типа местообитания, сред които пасища, степи, мангрови гори, дъждовни гори, умерени влажни зони, тропически влажни зони и крайречни гори в Амазония, басейна на Конго, гората Миомбо, Източните Хималаи, патагонските степи, Централните Анди, карибската флора, източната тропическа част на Тихия океан и други.