Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Основните причини за смъртност при новоизлюпените египетски лешояди са заболявания, недохранване, хищничество и каинизмът (по-силното малко убива друго от люпилото). Те настъпват най-често през първите две седмици след излюпването на малките. Ново двугодишно проучване, проведено през 2019 и 2020 г. в България в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, разкрива степента на смъртност на младите птици, като използва данните от инсталирани фотокапани и онлайн видео камера.

Изследването е проведено в Източните Родопи – ядрото на балканската популация на вида, и в Североизточна България, където едно гнездо се наблюдава с онлайн видео камера. Благодарение на тези технологии са проследени събитията около излюпването на малките и настъпила смъртност в две от гнездата. През двете години на проучването са наблюдавани общо 5 гнезда, като и петте двойки египетски лешояди във всяка от тези години снасят по две яйца. Средната дата на излюпване е 3 юни, а средната продължителност на инкубационният период – 42 дни. От общо 20-те снесени яйца се излюпват 17 пилета, но само 15 от тях оцеляват. Две от младите птици загиват – в единия случай причината е отравяне, а в другия, въз основа на снимковия материал, точната причина остава неясна, но най-вероятно би могла да бъде заболяване.

Фотокапаните се инсталират в началото на март, преди завръщането на птиците от Африка. Проучването показа, как тези технологии, както и онлайн видео камерата, могат да бъдат много добър метод за установяване на броя на новоизлюпените малки, степента на смъртност при тях, а в някои случаи и да се разбира причината за смъртност. Резултатите могат да спомогнат в бъдеще за прилагането на стратегия за спасяване на някои от малките в ранна възраст. Освен това предоставят информация за поведението на възрастните птици през гнездовия сезон, като може да се отчете и степента на заместване на птиците в двойката. Тези данни са от изключително значение, като помагат за установяването на заплахи и създават възможност за борба с тях.

Пълният доклад с резултатите на проучването може да намерите тук.

На този линк е поместено подробно ръководство за инсталиране на фотокапани в гнезда на египетски лешояд.