Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Екип на проект „Нова надежда за египетския лешояд“ инсталира 7 фотокапана в 7 гнезда на египетски лешояди миналата седмица. Целта е да се разкрие тайният живот на двойките, за да се разберат важни промени, които се случват в тях – смяна на партньори поради смъртност, агресия между излюпените малки, изхранване на поколението, различни аспекти от гнезденето на вида. Тези знания могат да ни помогнат в планирането на дейности за ефективното опазване на египетския лешояд.

Тази седмица планираме да инсталираме още два фотокапана и така ще покрием почти половината от популацията на вида в България.
Не пропускайте шанса да бъдете част от нашата кампания за наблюдение и следете на живо живота на най-известната двойка египетски лешояди в северна България  на сайта www.LifeNeophron.eu.

LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874) обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка и се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС. Координиращ бенефициент е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Асоциирани бенефициенти са Гръцко орнитологично дружество/ BirdLife Гърция, WWF ГърцияКралско дружество за защита на птиците (RSPB), Асоциация Природа / BirdLife Турция (DD), BirdLifе за Близкия ИзтокBirdLife АфрикаОрнитологичния изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI), Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU), Зелени Балкани.