Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 15.05. 2003 година в землището на с. Овчарово, община Харманли, Златко Желев Атанасов и Тошо Добрев Митев са събрали 14 сухоземни костенурки и непосредствено след това са заловени от полицията в Харманли. По случая бе организирано съдебно производство. На второто заседание на съда единият обвиняем постигна споразумение с прокурора и се съгласи да заплати глобата от 1000 лева. Вторият обвиняем бе избягал в Гърция. Това бе второто му неявяване без извинителна причина пред съда и прокурорът постанови за него мярката “задържане под стража”. Конфискуваните костенурки бяха освободени на безопасно място в Източните Родопи. БДЗП и БФБ наблюдаваха процеса от самото му начало в рамките на специален проект за опазване на костенурките в България. Сухоземните костенурки са обявени за защитени по Закона за биологичното разнообразие. Забранени са всички форми на тяхното умишлено улавяне, както и притежаване, пренасяне, превозване и др. Сухоземните костенурки са включени в Световната Червена книга на IUCN и в списъка на подлежащите на защита видове по Бернската конвенция. Според българското законодателство улавянето на костенурки се санкционира в размер до 10 000 лева и лишаване от свобода до 3 години, както и конфискуване на превозното средство, използвано при извършване на нарушението. Умоляваме всички граждани, които притежават екземпляри от двата световно застрашени вида сухоземни костенурки или имат информация, касаеща техният улов, търговия и други незаконни дейности свързани с тях, да се обърнат към органите на МВР, РИОСВ или на тел. 032/62-62-12 – Българско дружество за защита на птиците – Регионален офис Пловдив. С това ще допринесете за опазването на уникалното природно наследство на България!