Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Антон Стаменов/БДЗП

Във вторник експерт на БДЗП откри тялото на загинал царски орел в покрайнините на Стара Загора. След тревожни данни от предавателя, с който е маркирана птицата, нашият колега Антон Стаменов  отива на място и намира орела под електрически стълб, близо до обработваема площ.

Птицата веднага е транспортирана до Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора, където й е направена аутопсия. Резултатите показват липса на сачми или фрактури, а на единия крак и двете криле са наблюдавани следи от токов  удар.

© Антон Стаменов/БДЗП

Загиналият царски орел е млада птица, която бе маркирана със сателитен предавател това лято от екип на БДЗП. Необезопасените стълбове от електроразпределителната мрежа са най-честата причина за загиване на царските орли. Те загиват най-често от токов удар, когато докоснат проводник и заземена част от съоръжението. В България голям процент от електропроводите средно напрежение (20 kV) са опасни най-вече за едрите грабливи птици и щъркелите, но също и за по-дребни видове, като враните и соколите. Някои от тях представляват истински смъртоносни капани, убиващи десетки птици всяка година.

© Антон Стаменов/БДЗП

Именно затова БДЗП работи активно с електроразпределителните компании в страната за смекчаването на тази заплаха. В  сътрудничество с Електроразпределение Юг /EVN в Югоизточна България досега са изолирани над 6 000 стълба и дейностите продължават и в момента, като до края на ноември ще завърши обезопасяването на още 848 електрически стълба в най-важните за царския орел места в Югоизточна България.

© Антон Стаменов/БДЗП