Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Откритото на 7 април 2007 гнездо е съвсем ново, тъй като на 24 март 2007 все още не е било построено. Намира се на място, където опасностите от бракониерска сеч и човешко безпокойство са много големи и са необходими спешни мерки за охрана и защита. Двойката, която е построила и обитава гнездото, са млади, около двегодишни птици.

Царски орли не са гнездили край Сливен от 1998 г. Тогава беше открита и впоследствие многократно наблюдавана възрастна двойка, заедно с едно успешно излетяло малко. През следващите години Сливенското поле и планината наблизо се утвърдиха като място за временно пребиваване на неразмножаващи се царски орли, основно заради добрата хранителна база. В отделни дни през лятото в района са наблюдавани до 8 различни птици.

С откриването на гнездото през 1998 г., членове на БДЗП – клон Сливен започват редовни наблюдения на царските орли в околностите на града. С цел опазване и на световнозастрашения царски орел, за орнитологично важни места в района са обявени Сините камъни-Гребенец и Каменски баир.