Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

От събота Алеята на птиците в Борисовата градина посреща минувачите не само със своите табели с интересни факти от света на пернатите обитатели в парка, но и с пъстри къщички за синигери, дърволазки и червеногръдки, изработени и оцветени от децата, които с ентусиазъм се включиха в събитието.

Освен в работилницата за сглобяване и оцветяване на къщички, децата се научиха и как да изработят сами хранилка от бутилка, която собственоръчно напълниха и с любимото лакомство за птиците през зимата – сурови слънчогледови семена. С това поставихме и началото на ежегодната ни кампания за зимно подхранване на птиците „Зрънце любов“. Гостите на хранилките най-активно се очакват с падането на първия сняг, а бъдещите обитатели на къщичките – в началото на пролетта.

Нашарените с боички палета посрещнаха малките художници и с красивите рисунки за оцветяване на Александра Илиева от Inspire Bulgaria, част от нашия общ проект за книжка за оцветяване с емблематични за страната ни видове птици, част от които световно застрашени от изчезване като египетския лешояд, царския орел и червеногушата гъска.

Събитието бе организирано от Българско дружество за защита на птиците в партньорство със „Зелени решения за София“ в рамките на LIFE проектите на БДЗП „Нова надежда за египетския лешояд“ и „Земя за царския орел“ по случай Международния ден на мигриращите птици.

LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874) обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка и се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС. Координиращ бенефициент е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Асоциирани бенефициенти са Гръцко орнитологично дружество/ BirdLife Гърция, WWF ГърцияКралско дружество за защита на птиците (RSPB), Асоциация Природа / BirdLife Турция (DD), BirdLifе за Близкия ИзтокBirdLife АфрикаОрнитологичния изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI), Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU), Зелени Балкани.