Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Успешно бяха поставени цветни пръстени на два млади морски орела, излюпени в района на природен парк „Персина“. Това опръстеняване е девето поред за морските орли по Дунавските острови. Екип от представители на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Дирекция на природен парк „Персина“ и Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен организира и проведе опръстеняването, като в него включи и опитен алпинист.

„Самото опръстеняване е изключително трудна и рискована дейност, свързана с изкачване до гнездата на морските орли, разположени на високи около 30 м. черни тополи. За целта към екипа беше привлечен опитен алпинист, използващ специална за катерене екипировка.“, сподели Свилен Чешмеджиев от БДЗП.

Младите орли се сдобиха с цветни алуминиеви пръстени на всеки крак. Серийните номера на пръстените дават информация за мястото на излюпване и годината на опръстеняване. Така общият брой на опръстенените млади морски орли в ПП „Персина“ в периода 2010 – 2019 г. достига 15 птици. Освен маркирането с пръстени, екипът, който го извърши, взе и данни за теглото, дължината на крилото, клюна и други отличителни белези на младите птици.

Части от риби и птици бяха сред основните хранителни остатъци намерени в гнездото на морските орли, които след детайлно анализиране ще дадат на специалистите подробна информация за менюто на най-едрия орел в Европа. Днес числеността му у нас се оценява на 35 двойки. Включен е в Червената книга на България.

След успешното опръстеняване на един от символите на река Дунав – морския орел, през следващия месец до успешното излитане на малките от гнездата предстои тяхното редовно наблюдение.