Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Червеногушите гъски стартираха заключителния етап от своята миграция към гнездовите територии. На 27 и 28 май четири от маркираните с предаватели птици напуснаха територията на Казахстан и се отправиха на север към гнездовищата си в тундрата в Русия.

Рекордьор до момента е възрастен мъжки индивид, който е прелетял 1300 км за 20 часа без прекъсване като средната му скорост на придвиждане е била 65 км/ч. Друг мъжки пък е преодолял 400 км. за едва 6 часа със скорост 75 км/ч. Другите 6 маркирани птици все още задържат в района на град Петропавловск в Северен Казахстан, но очакваме до няколко дни и те да поемат на север.

Гъските бяха маркирани в рамките на дейностите по  проект „Сигурен прелетен път“ от съвместен екип на БДЗП, WWT и AСБК, заедно с местни експерти от Северноказахстанския държавен университет и бяха поставени предаватели на 10 червеногуши гъски в Северен Казахстан, в периода 9-18 май 2019 г.  В рамките на проекта по програма LIFE се предвижда маркиране с предаватели на 30 червеногуши гъски, които трябва да предоставят важна информация за преживяемостта на птиците по време на ежегодния прелет (пролетен и есенен), основните места на стациониране и информация за различните заплахи в местата на концентрация и продължителен престой. Маркираните червеногуши гъски ще подпомогнат съществено планираните мониторингови дейности през есента и зимата от екипите на националните партньори по проекта.

Ще продължим да следим активно миграцията на гъските и ще ви информираме на сайта и страницата във Фейсбук на проекта.