Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Всички червеногуши гъски, които маркирахме с предаватели  достигнаха до полуостров Таймир. След като се задържаха доста дълго на Гидан в район, който на картата изглеждаше като типичен гнездови хабитат за червеногушите гъски, те отлетяха към Таймир в рамките на около 2 дни.

Една по една червеногушите гъски се присъединиха към първите две гъски, които най-отдавна избраха Таймир. Както е известно основната част от популация на вида гнезди на п-в Таймир и по-малка част на полуостровите Ямал и Гидан. Видът гнезди на земята, като е известен с факта, че формира малки разпръснати колонии от 4-5 до десетина гнезда в близост до гнездото на едра хищна птица, като най-предпочитан съсед е сокола скитник. Обикновено снасянето на яйцата започва през втората половина на юни и първата половина на юли.

Две от мъжките птици с предаватели, които също се намираха в по-южната част на Гидан на 10-ти юни за малко повече от един ден успяха да прелетят над 400 км и също се намират в Западен Таймир в момента. Последните данни от сателитните предаватели показваха придвижването на гъските основно в типични гнездови местообитания на Гидан –  на склоновете на реки и земни откоси в близост до малки и по-големи езера в арктичната тундра.

Миграцията на червеногушите гъски от Северен Казахстан до гнездовите територии в тундрата в Русия беше със средна продължителност от около 9-10 дни. Всяка от гъските направи поне по една по-дълга почивка (2-4 дни) по време на прелета. Изминатият път варира от 2000 до 2400 км. в зависимост къде се е разположена гнездовата територия. До към 10ти юни пет от гъските все още се намираха на полуостров Гидан, а три бяха на Таймир. Но на 11 и 12ти юни всички птици поеха към Таймир, като две от гъските за близо ден наваксаха и преодоляха около 400км.

От края на месец май няма връзка с двете женски маркирани с GSM предавател, поради липсата на покритие на мобилните мрежи в местата на гнездене и за тях ще трябва да изчакаме до края на август, за да разберем повече за придвижванията им.

Очаквайте скоро модула за проследяване на живо на маркираните с предаватели гъски, когато ще разкрием и имената на маркираните гъски.