Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

За пореден път незаконно поставяне на отрова в дивата природа предизвиква смъртта на застрашен вид птица у нас

В петък (17 септември) Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) получава сигнал за натровен черен лешояд в района на Крумовград. Птицата е намерена в тежко състояние от местен човек, който веднага я транспортира до ветеринарна клиника в града. За съжаление малко по-късно лешоядът умира. Екип на БДЗП се отзовава веднага на мястото и установява, че жертвата е млад черен лешояд – изключително рядък за страната ни, за чието връщане като гнездящ вид у нас редица организации полагат дългогодишни усилия. В гушата на птицата е открита храна, а мухите, които кацат по клюна, веднага умират – явен знак, че лешоядът е отровен.

Отровеният черен лешояд, © Добромир Добрев

Отровеният черен лешояд, © Добромир Добрев

РИОСВ – Хасково подава сигнал до полицията, която започва разследване по случая. Назначена е ветеринарно-медицинска експертиза, извършена е аутопсия и са взети проби за лабораторен анализ и установяване на вида на отровата. Тялото на лешояда се съхранява в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора за нуждите на допълнителни изследвания. Екипът с куче за борба с отровите в дивата природа на БДЗП щателно претърсва района, но не открива други жертви или остатъци от отровната примамка. Полицията продължава с разследването в областта. Ако отровната примамка е все още в природата, то тя ще продължава да бъде смъртоносна заплаха за други редки видове птици, дивеча, домашните животни, биоразнообразието като цяло и местните хора. Все още няма яснота докъде се простират щетите от това незаконно действие и дали има или ще има още жертви.

БДЗП изказва огромна благодарност на човека, открил птицата, и на ветеринаря, който веднага откликна и я прие! От Дружеството призовават всеки, който попадне на загинала или бедстваща птица или друго животно със съмнения за отравяне в района на Крумовград, незабавно да сигнализира РИОСВ-Хасково и полицията.

Едва преди месец бе утвърден Националният план за действие за борба срещу незаконното използване на отрови в дивата природа (2021 – 2030), разработен от БДЗП. Планът има утвърден протокол за действие при разследване на случаи на отравяне и е сведен до знанието на органите на МВР за приложение. Планът е изключително важен инструмент за борба с една от най-големите заплахи за биоразнообразието не само у нас, но и по света – отровите. Използването на отровни примамки в природата е забранено по силата на международното, европейското и националното законодателство.

Черният лешояд е защитен от Закона за биологичното разнообразие вид и посегателствата над него са напълно забранени. Видът гнезди в гръцката част на Източни Родопи, а отделни индивиди ежедневно посещават българската част на планината в търсене на храна. В Национален Парк „Дадя“ в Гърция гнезди най-голямата колония на вида на Балканския полуостров, която наброява едва 30 двойки. В резултат на дългогодишни усилия за възстановяване на вида у нас тази година е сформирана и втора колония от три двойки в Източна Стара планина. Успешното опазване на черния лешояд в този район е от международно значение.