Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Екипът с куче за борба с отровите на WWF–Гърция откри мъртъв черен лешояд, маркиран със сателитен предавател, в гръцката част на Източните Родопи. Най-вероятно лешоядът е загинал от сблъсък с електропроводите, като са изпратени проби за изследване в лаборатория за изключване на други възможни причини.

Сателитният предавател е предавал в продължение на два дни от едно и също място в Източните Родопи, извън границите на Националния парк „Дадя“, в северната част на страната. Това е наложило незабавна проверка от страна на екипа. Птицата е млада и е маркирана от WWF-Гърция в края на 2017 г.

„Най-вероятно лешоядът се е опитал да излети от билото в близост до електрическите стълбове и се е блъснал в жицата при опита си да набере височина“, коментират експерти от БДЗП. Такива сблъсъци не са рядкост особено за едрите хищни и водолюбиви птици. В повечето случаи подобни инциденти стават, когато самите жици са на фона на склон, гора или друга местност и птиците не успяват да ги различат. За предотвратяване на подобни инциденти се поставят дивертори. Това са фосфорисциращи и слънцеотразяващи пластинки, които се окачват по дължината на жиците и по този начин ги правят видими за птиците, прелитащи към тях.

В рамките на LIFE проекта „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“ в българската част на Родопите са идентифицирани над 120 стълба, опасни за птиците, като на една от линиите по време на проучването бе открит загинал от сблъсък с жиците белоглав лешояд. След като проучването бъде завършено, опасните електрически линии ще бъдат обезопасени, с което ще се намали рискът от токов удар за птиците. В гръцката част на Родопите също са обезопасени някои потенциално опасни за египетските лешояди електроразпределителни стълбове близо до гнезда и в места с концентрация на вида. За съжаление редица изследвания показват, че електропреносните мрежи по света причиняват смъртта на стотици хиляди птици годишно.

Припомняме, че единствената колония на черния лешояд на Балканите се намира в Националния парк „Дадя“ в гръцката част на Родопите, на около 25 км от границата с България.