Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В средата на юни млад черен лешояд от гръцката колония в Източните Родопи измина 1000 км и прекара близо седмица в Национален парк „Централен Балкан“.

Черният лешояд Лефтерис (Lefteris) е двугодишна птица, излюпена и маркирана в национален парк “Дадя” в Гърция. Лефтерис е кръстен на човек от екипа на парка, който извършва маркирането на птиците. Самото име всъщност произхожда от Елефтериос и Елефтерия и на гръцки означава свобода. Изглежда Лефтерис напълно заслужава името си, защото подобни дълги пътувания не са толкова чести при черните лешояди.

Лефтерис  започна пътуването си от Западните Родопи в България, премина планинските вериги на Средна гора и Стара планина и достигна равнините на северна България. По време на сравнително дългото пътешествието лешоядът прекара и една нощ в близост до Стара Загора. След това птицата пое на запад и в продължение на 5 дни изследва Национален парк “Централен Балкан”. Черният лешояд посети строгия резерват “Царичина” на северния склон на връх Вежен. След като изследва територията, птицата пое обратно към Гърция и за два дни се върна обратно в Дадя.

Mного от местата, които младият лешояд посети, са част от европейската мрежата Натура 2000, която обединява територии от важно орнитологично значение за много видове птици, включително и лешояди. Пътешествието на Лефтерис и други птици илюстрира, защо е важно да се запазят тези местообитания и тяхната естествена свързаност. Целостта на мрежата създава благоприятни условия и позволява на лешоядите да използват тези естествени коридори, да прекарват повече време в страната ни в търсене на храна, а в  бъдеще, надяваме се, и на нови гнездови територии.
Черният лешояд се счита за изчезнал като гнездящ от България вид. Най-близката колония на вида е в резерват Дадя, Северна Гърция, но черни лешояди често посещават Южна България и особено района на Източни Родопи в търсене на храна. Някои от черните лешояди, маркирани в Гърция, са доста по-смели и се впускат в приключение и по-далеч от България. Тази пролет Хелена, млад женски лешояд, достигна до Румъния.

В рамките на проекта LIFE RE Vultures голям брой белоглави и черни лешояди в Източните Родопи се маркират с GPS предаватели. Геопространствените данни, които тези устройства осигуряват, са от решаващо значение за предприемането на подходящи мерки за опазването на лешоядите.

„Moдерните технологии ни помагат да идентифицираме опасностите пред птиците, да набележим мерки за тяхното предотвратяване и по-доброто опазване на вида. Всъщност те са и огромна стъпка напред, защото ни помогнаха да определим и най-добрите места за изкуствени гнезда на черни лешояди, което би позволило връщането на вида в България”, коментира Йеле Хармс, ГИС екперт на Rewilding Europe, партньор на фондация По-диви Родопи.

Поставянето на предаватели се осъществява в рамките на петгодишен LIFE  проект „Опазване на черния и белоглавия лешояд в Родопите“, разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация По-диви Родопи, Българското дружество за защита на птиците, WWF Гърция, Фондация за опазване на лешоядите и Гръцкото орнитологично дружество. Проектът цели да възстанови и разшири популациите на белоглавия лешояд и да  върне черния лешояд в тази част на Балканите.