Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Младият черен лешояд Хрисула се отправи на първото си пътешествие извън Родопите, прелетявайки пет страни и над 3200 км за 17 дни. Отправна точка на маркираната през 2017 г. в Националния парк „Дадя-Лефкими-Суфли“ в Гърция птица, бе северната част на Сърбия. След кратка почивка в родната си колония, Хрисула продължи своето балканско пътешествие. Тя прелетя над Северна Македония и прекара един ден в Албания. Тази спирка се оказа особено вълнуваща за орнитолизите в страната, защото е първото регистриране на вида в продължение на десетилетия. Без особени колебания младата птица пое отново на юг и за едва 3 дни стигна до Атина. Прекара една нощ в покрайнините на гръцката столица и реши, че в време да се прибере у дома. Следвайки планинските вериги, Хрисула се завърна в родната си колония в Дадя, където първо посети площадката за подхранване.

Лешоядът завърши пролетното си пътуване през Балканите, минавайки през България, Сърбия, Северна Македония, Албания и на юг до Атина в Гърция. Това невероятно пътуване показва, че полетът на лешоядите не познава граници и успешното им опазване зависи от взаимните действия на всички страни в региона.

Някои млади черни лешояди имат приключенски дух и обичат да пътуват извън родната си колония и да изследват нови области. Това е важен житейски момент за птиците, защото през този период те придобият знания за наличието на други колонии от лешояди и подходящи райони с добри възможности за хранене. През последните няколко години станахме свидетели на други невероятни пътувания на редките птици. Миналата година Хелена, друга млад лешояд, маркирана с GPS предавател, пътува близо 2200 километра за 11 дни. Тогава Хелена прелетя директно над южната част на Карпатите в Румъния и обратно в района на Родопите в България. Друга изненада за екипа през 2018 г. бе Лефтерис. Той тръгнал по изследователския път на другите лешояди и посети Национален парк „Централен Балкан“ в продължение на пет дни, преди да се върне в Дадя.

Националният парк „Дадя-Лефкими-Суфли“ е последната крепост на черните лешояди на Балканите. Днес в Източните Родопи на Гърция се намира единствената гнездова колония на вида на Балканите, където обитават между 30 и 35 двойки. Броят на гнездящите двойки остава относително стабилен през последните години.

Проследяването на редките птици със сателитни предавател се осъществява в рамките на  проекта „Опазване на черните и белоглавите лешояди на Балканите“ и е от съществено значение за успешното опазване на двата вида. Благодарение на GPS данните, събирани  и обработвани в Географските информационни системи (ГИС) и допълнителните данни, генерирани от наблюдението на вида,  екипът на проекта непрекъснато получава нова информация за движението на птиците и състоянието на популациите в България и Гърция, различните заплахи, пред които са изправени. Всеки може да проследи движенията на птиците на уебсайта Rewilding Rhodope, където се показва (почти) в реално време маршрутите на маркираните птици.