Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Уважаеми приятели, На днешния ден (3 юни) преди 16 години бе създадено Българското дружество за защита на птиците. На учредителното събрание в София са присъствали 44-ма ентусиазирани природозащитници, които са дали началото на нещо ново и невиждано у нас дотогава – неправителствена природозащитна организация. Един от водещите им мотиви е бил “да пристъпят към реални действия за опазване на птиците и българската природа”. Днес, БДЗП е организация с утвърдени позиции в природозащитната общност и водеща роля в опазването на птиците, орнитологично важните места, и най-вече работата с хората. Само през последната седмица в организираните от БДЗП прояви в страната се включиха хиляди деца и родители – от конкурсите за рисунки на асфалт, до олимпиадите за млади орнитолози. И в момента в цялата страна текат дейностите на БДЗП по опазване на птиците и биологичното разнообразие. Oхраната на гнездата на царските орли в Сакар, подобряване хранителната база на египетските лешояди в Русенски Лом, Източните Родопи, Врачански Балкан, спасяването на сухоземните костенурки от бракониерските набези, управлението на защитена местност “Пода”, мониторинг на състоянието на обикновените и най-широко срещани видове птици в селскостопанските земи и т.н. След като благодарим на създателите и стотиците активисти на БДЗП през годините, време е да насочим погледи и към бъдещето, за да може БДЗП да продължи да израства като национална организация на любителите на птиците и природата. Драги приятели, предстоят ни още множество изпитания и тежка работа, но водени от нашата Мисия и Стратегия, уверено ще работим за постигане на целите си! Честит Рожден ден, БДЗП!